47runs.com

Yeah, no. https://t.co/jkW3vXtgVn

Yeah, no. twitter.com/_TheTonk/statu…